0984.837.345 (ngày) - 01235.972.228 (tối)

Blog - Page 11 of 11 - SkypeEnglish.org

p10 plus
 • admin
 • 1 com.
24Wed 2015

PHÂN BIỆT BILL, INVOICE VÀ RECEIPT

p9 plus
 • admin
 • 7 com.
24Wed 2015

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

pic8 plus
 • admin
 • 0 com.
24Wed 2015

CÁCH DÙNG EITHER VÀ NEITHER

pic7 plus
 • admin
 • 2 com.
24Wed 2015

PHÁT ÂM CỦA SUFFIX -TION & -SION

p6 plus
 • admin
 • 1 com.
24Wed 2015

PHÂN BIỆT BONUS, ALLOWANCE VÀ COMMISSION

p5 plus
 • admin
 • 0 com.
24Wed 2015

PHÂN BIỆT ‘WAIT’ VÀ ‘AWAIT’

p4 plus
 • admin
 • 1 com.
24Wed 2015

CÁCH DÙNG TỪ ‘MORE’

p3 plus
 • admin
 • 1 com.
24Wed 2015

NGHĨA CỦA CỤM TỪ ‘SHORT OF’

pic2 plus
 • admin
 • 0 com.
24Wed 2015

PHÂN BIỆT SOLVE VÀ RESOLVE

pic1 plus
 • admin
 • 0 com.
24Wed 2015

PHÂN BIỆT HAI TỪ CURE VÀ REMEDY