0984.837.345 (ngày) - 01235.972.228 (tối)

Blog - Page 12 of 12 - SkypeEnglish.org

plus
  • admin
  • 0 com.
24Wed 2015

PHÂN BIỆT ‘WAIT’ VÀ ‘AWAIT’

plus
  • admin
  • 0 com.
24Wed 2015

CÁCH DÙNG TỪ ‘MORE’

plus
  • admin
  • 0 com.
24Wed 2015

NGHĨA CỦA CỤM TỪ ‘SHORT OF’

plus
  • admin
  • 0 com.
24Wed 2015

PHÂN BIỆT SOLVE VÀ RESOLVE

plus
  • admin
  • 0 com.
24Wed 2015

PHÂN BIỆT HAI TỪ CURE VÀ REMEDY