Hotline 1: 0984 837 345
Hotline 2: 0986 523 336

Idioms Archives | Skype English

plus
 • admin
 • 0 com.
24Fri 2015

Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 5

1. Labor of love: Work done for the sake of one’s own enjoyment or of benefit to others rather than for material rewards. Làm việc gì đó xuất phát tự sự yêu thích, đam mê hoặc vì lợi ích cho ai

plus
 • admin
 • 0 com.
23Thu 2015

Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 4

1. Rock the boat: Say or do something to disturb the situation. Nói hay làm điều gì đó làm xáo trộn tình hình
Why rock the boat
Anh không muốn làm xáo trộn tình hình hiện tại
2. Speak of the devil: To talk about

plus
 • admin
 • 0 com.
20Mon 2015

Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 3

1. Baker’s dozen: Thirteen
A Baker’s dozen’ is from the former practice among bakers and their customers in times when bread was sold by weight, bakers who short-weighted their customers were heavily fined so to avoid this, they would sell thirteen items

plus
 • admin
 • 0 com.
18Sat 2015

Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 2

1. Save face: To avoid humiliation or to retain reputation and the respect of other people. Tránh được sự nhục nhã, bẽ mặt hoặc giữu lại danh tiếng, sự tôn trọng từ người khác, giữu thể diện
You can save face with

plus
 • admin
 • 0 com.
15Wed 2015

Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 1

1. See eye to eye: To agree (about/on somebody/something with somebody): Đồng ý về ai hay chuyện gì với ai đó (thường được sử dụng trong câu phủ định).
We didn’t always see eye to eye.
Chúng ta không hay đồng ý với

plus
 • admin
 • 2 com.
24Wed 2015

CÁC THÀNH NGỮ VỀ SỰ GHEN TỴ

Hỏi: Cho em hỏi một số thành ngữ về sự ganh tỵ, em tim hoài mà không thấy! Em cảm ơn!
Trả lời: Tiếng Anh sự ganh tỵ là envy hay lòng ghen tuông là jealousy. Hãy vào Google gõ vào