Hotline 1: 0984 837 345
Hotline 2: 0986 523 336

Thông báo Archives | Skype English

plus
  • admin
  • 0 com.
24Thu 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC WEBSITE SKYPEENGLISH.ORG ĐANG BỊ LÀM NHÁI

Lợi dụng uy tín của SkypeEnglish, hiện nay website chính thức của chúng tôi là: http://skypeenglish.org/ đang bị website: https://skypelanguage.net/ sao chép nội dung và hình ảnh một cách phi pháp. Do vậy, SkypeEnglish mong quý học viên hãy cảnh