0984.837.345 (ngày) - 0378.168.610 (tối)

Tiếng Anh công sở Archives - SkypeEnglish.org

plus
 • admin
 • 3 com.
3Fri 2019

DANH SÁCH 15 GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 5

1. Thầy Milan, GV châu Âu 12 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
2. Thầy Sinisa, GV châu Âu 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện

plus
 • admin
 • 0 com.
25Thu 2019

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 4

1. Thầy Rade, GV châu Âu 20 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh giao tiếp
2. Thấy Sinisa, GV châu Âu 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện

plus
 • admin
 • 0 com.
24Wed 2019

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 3

1. Thầy Milan, GV châu Âu 12 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
2. Thấy Sinisa, GV châu Âu 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện

plus
 • admin
 • 2 com.
14Thu 2019

TUYỂN SUPPORTERS

Lương cao + Thưởng + Có thể làm việc tại nhà
Công ty TNHH Skype English cần tuyển gấp:
2 tư vấn viên làm việc fulltime từ thứ 2 đến thứ 6; thời gian làm việc từ: 8 AM – 5.30 PM
+

plus
 • admin
 • 1 com.
14Thu 2019

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 2

1. Thầy Milan, GV châu Âu 12 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
2. Thấy Sinisa, GV châu Âu 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện

plus
 • admin
 • 1 com.
14Thu 2019

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 1

1. Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
2. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện thi IELTS
3. Cô Ann, GV Phil 5 năm kinh

plus
 • admin
 • 10 com.
8Tue 2019

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 12

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
3. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên dạy TA

plus
 • admin
 • 1 com.
8Tue 2019

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 11

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh trẻ em, TA giao tiếp và luyện Ielts
3. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA trẻ

plus
 • admin
 • 3 com.
2Fri 2018

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 10

1. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh trẻ em, TA giao tiếp và luyện Ielts
2. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Nick, GV châu Âu chuyên dạy TA thương

plus
 • admin
 • 0 com.
2Fri 2018

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 9

Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và TA thương mại
Thầy Simon, GV Anh chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh người