0984.837.345 (ngày) - 0378.168.610 (tối)

Tiếng Anh công sở Archives - SkypeEnglish.org

plus
 • admin
 • 2 com.
8Tue 2019

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 12

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
3. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên dạy TA

plus
 • admin
 • 0 com.
8Tue 2019

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 11

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh trẻ em, TA giao tiếp và luyện Ielts
3. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA trẻ

plus
 • admin
 • 2 com.
2Fri 2018

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 10

1. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh trẻ em, TA giao tiếp và luyện Ielts
2. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Nick, GV châu Âu chuyên dạy TA thương

plus
 • admin
 • 0 com.
2Fri 2018

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 9

Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và TA thương mại
Thầy Simon, GV Anh chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh người

plus
 • admin
 • 0 com.
28Fri 2018

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 8

1. Thầy Simon, GV Anh chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
2. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương

plus
 • admin
 • 0 com.
28Fri 2018

DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 7

1. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm, TA thương mại và luyện thi IELTS
2. Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh thương mại
3. Cô Sofija, GV

plus
 • admin
 • 0 com.
27Thu 2018

CẢNH BÁO

Hiện nay có rất nhiều website học tiếng Anh trực tuyến 1 thầy 1 trò tuyên bố rằng trung tâm họ có 1000+ giáo viên Việt Nam, nước ngoài. Đó là điều hoang tưởng và vô cùng thiếu trung thực.

plus
 • admin
 • 0 com.
16Mon 2018

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 6

1. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
2. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương

plus
 • admin
 • 0 com.
16Mon 2018

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 5

1. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
2. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương

plus
 • admin
 • 0 com.
23Wed 2018

DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 4

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
3. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA