0984.837.345 (ngày) - 01235.972.228 (tối)

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Phương Ngân

0984.837.345

Ms. Anh Kim

0378.168.610

Đội ngũ giáo viên

Chuyên nghiệp, không chỉ có giáo viên Philippines mà cả châu Âu và bản ngữ -- duy nhất tại SkypeEnglish.

Chi tiết

Học phí hợp lý

SkypeEnglish luôn cam kết một mức học phí cạnh tranh, trong khi đảm bảo chất lượng giáo viên và dịch vụ hàng đầu.

Chi tiết

Nội quy

1. Nếu tôi đến muộn thì buổi học có được tiếp tục không?

Trong trường hợp học viên đến muộn 15 phút mà không báo trước, lúc này giáo viên có quyền hủy bỏ buổi học và buổi học đó vẫn được tính phí như những buổi học khác.

Ngược lại, nếu giáo viên đến muộn 15 phút, lúc này học viên có quyền hủy bỏ buổi học, và giáo viên sẽ phải chịu trách nhiệm cho buổi học hôm đó. Nghĩa là học viên sẽ được đền bù 1 buổi học, bên cạnh 1 buổi học bù.

Lưu ý: Trong trường hợp giáo viên và học viên có thể thương lượng để tiếp tục bài học sau 15 phút đó, thì buổi học vẫn được tính như bình thường.

2. Nếu tôi vắng mặt mà không báo trước, thì buổi học đó được tính thế nào?

Trong trường hợp, học viên vắng mặt vì bất cứ lý do gì mà không thông báo trước khi buổi học diễn ra 2 tiếng, lúc này giáo viên có quyền hủy bỏ buổi học và buổi học đó vẫn được tính phí như những buổi học khác.

Ngược lại, nếu giáo viên vắng mặt vì bất cứ lý do gì mà không báo thông báo trước khi buổi học diễn ra 2 tiếng, lúc này giáo viên sẽ phải chịu trách nhiệm cho buổi học hôm đó. Nghĩa là học viên sẽ được đền bù 1 buổi học, bên cạnh 1 buổi học bù.

Lưu ý: Nếu học viên hay giáo viên muốn trì hoãn buổi học, thì sẽ cần phải thông báo cho SkypeEnglish ít nhất là 2 tiếng trước khi giờ học bắt đầu.

3. Tôi được nghỉ tối đa bao nhiểu buổi trong một khóa học?

Gói học tối thiểu của chúng tôi gồm 5 buổi và một khóa học chuẩn gồm 30 buổi. Để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất cho mỗi khóa học và thuận tiện cho việc xếp lịch giảng dạy của giáo viên, học viên sẽ được nghỉ tối đa 1 buổi cho gói học 5 buổi và được nghỉ tối đa 6 buổi cho khóa học 30 buổi.

Nếu bạn nghỉ quá số buổi cho phép thì những buổi nghỉ sau đó sẽ không được dạy bù và vẫn bị tính học phí như bình thường.

4. Tối thiểu bao nhiêu buổi học mỗi tuần?

Để đảm bảo tính hiệu quả cho mỗi khoá học, bạn cần học ít nhất 2 buổi/ tuần.

5. Nếu tôi muốn tạm dừng khoá học, tôi có được nhượng số buổi học còn lại cho người khác không?

Hoàn toàn có thể. Hoặc nếu bạn bận không thể tiếp tục khoá học, bạn có thể bảo lưu số buổi học còn lại trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày bạn không học trở lại, lúc này khoá học của bạn sẽ hết giá trị.