Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 5

1. Labor of love: Work done for the sake of one’s own enjoyment or of benefit to others rather than for material rewards. Làm việc gì đó xuất phát tự sự yêu thích, đam mê hoặc vì lợi ích cho ai đó thay vì những phần thưởng vật chất

Teaching is a labor of love
Dạy học là điều mà tôi rất yêu thích

2. Wild goose chase: Futile pursuit or worthless hunt or chase. Một sự theo đuổi, một cuộc tìm kiếm, lùng sục, truy đuổi vô ích, phù phiếm

So they can send us on a wild goose chase
Truy đuổi một thứ gì đó vô ích

3. Twist someone’s arm: To pressure someone. Gây áp lực cho ai đó
Or persuade someone to do something they don’t want to do. Thuyết phục ai đó làm điều mà họ không muốn

You don’t have twist my arm
Đừng gây áp lực cho anh

4. Same old same old: Nothing new happened. Không có gì mới xảy ra.
Or same old boring routine. Một lộ trình nhàm chán, cũ, không có gì mới mẻ

You know same old same old
Chẳng có gì đặc biệt cả

5. Call it a day: To quit work and go home. Tạm dừng, ngừng làm việc và về nhà
Or stop doing something , especially working; or to stop some activity. Ngừng làm điều gì đó, đặc biệt là làm việc; hoặc ngừng một hoạt động gì đó

Call it a day
Nên về nhà

Chúc các bạn thành công!