DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 11

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh trẻ em, TA giao tiếp và luyện Ielts
3. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm, TA thương mại và luyện thi IELTS
4. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA giao tiếp và luyện TOEFL
5. Cô Lyn, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi IELTS
6. Cô Abigail, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm
7. Cô Jamaica, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm luyện IELTS, dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
8. Cô Ann, GV Phil 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
9. Cô Joann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh người đi làm và tiếng Anh thương mại
10. Cô Leilanie, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA thương mại