DANH SÁCH 10 GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 7

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Robert, GV Anh chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Cô Angelica, GV Phil trên 25 năm kinh nghiệm luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
4. Cô Alma, GV Phil trên 15 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
5. Cô Joann, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
6. Cô Sheila, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
7. Cô Patricia, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh người đi làm và luyện thi IELTS
8. Cô Bernice, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
9. Cô Maiden, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
10. Cô Mary, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm