DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 1

1. Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
2. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện thi IELTS
3. Cô Ann, GV Phil 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
4. Cô Jaileen, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và người đi làm
5. Cô Gen, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
6. Cô Bea, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm, luyện thi IELTS
7. Cô Jamaica, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
8. Cô Abigail, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm, luyện thi IELTS.
9. Cô Grace, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi IELTS.
10. Cô Lyn, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm