DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 9

  1. Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và TA thương mại
  2. Thầy Simon, GV Anh chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
  3. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh người đi làm, tiếng Anh trẻ em là luyện IELTS
  4. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
  5. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên dạy tiếng Anh trẻ em, TA người đi làm và luyện thi TOEFL
  6. Cô Abigail, GV Philippines trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
  7. Cô Joann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm và TA thương mại
  8. Cô Ann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và người đi làm
  9. Cô Rovi, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và người đi làm
  10. Cô Leilanie, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA thương mại