DANH SÁCH 15 GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 5

1. Thầy Milan, GV châu Âu 12 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
2. Thầy Sinisa, GV châu Âu 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện IELTS
3. Thầy Nick, GV Argentina 10 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện thi IELTS
4. Cô Sofija, GV Anh 10 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm
5. Thầy Rade, GV châu Âu 20 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh giao tiếp
6. Cô May, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và người đi làm
7. Cô Gen, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
8. Cô Bea, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm, luyện thi IELTS
9. Cô Ann, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
10. Cô Rose, GV Phil trên 10 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm, luyện thi IELTS.
11. Cô Jaileen, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi IELTS.
12. Cô Marday, GV Phil trên 3 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm
13. Cô Apol, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp
14. Cô Marie GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp
15. Cô Carlyn GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp