DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 10

1. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh trẻ em, TA giao tiếp và luyện Ielts
2. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Nick, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
4. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm, TA thương mại và luyện thi IELTS
5. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA giao tiếp và luyện TOEFL
6. Cô Rovi, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và TA người đi làm
7. Cô Lyn, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi IELTS
8. Cô Abigail, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm
9. Cô Jamaica, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm luyện IELTS, dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
10. Cô Ann, GV Phil 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
11. Cô Joann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh người đi làm và tiếng Anh thương mại
12. Cô Leilanie, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA thương mại
13. Cô Trudy, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và người đi làm, và luyện thi IELTS
14. Cô Zoe, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
15. Cô Phúc, GVVN trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy ngữ pháp, tiếng Anh trẻ em và người đi làm