DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 12

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
3. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi TOEFL
4. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy TA trẻ em, tiếng Anh người đi làm và luyện IELTS
5. Cô Phúc, GV VN trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm
6. Cô Ann, GV Phil 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
7. Cô Leilanie, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA thương mại
8. Cô Marie, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và người đi làm
9. Cô Jelly, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm, luyện thi IELTS
10. Cô Bea, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm, luyện thi IELTS
11. Cô Hya, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA người đi làm
12. Cô Jamaica, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
13. Cô Abigail, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm, luyện thi IELTS.
14. Cô Mary, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi IELTS.
15. Cô Risa, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm