DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 12

1. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên luyện IELTS, tiếng Anh thương mại và TA giao tiếp
4. Cô Cica, GV châu Âu chuyên dạy tiếng Anh thương mại và TA trẻ em
5. Cô Alma, GV Phil trên 15 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
6. Cô Elena, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm, luyện thi IELTS
7. Cô Sheryl, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
8. Cô Rich, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA thương mại
9. Cô Shiela, GV Phil chuyên luyện thi IELTS và TA trẻ em
10. Cô Maiden, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
11. Cô Millyn, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA thương mại và TA trẻ em
12. Thầy Clem, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và TA người đi làm
13. Cô Sheila, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và TA người đi làm
14. Cô Evan, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh thương mại và TA trẻ em
15. Cô Angelica, GV Phil trên 25 năm kinh nghiệm dạy IELTS, TA trẻ em và người đi làm