DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 6

1. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
2. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
4. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm, TA thương mại và luyện thi IELTS
5. Cô Rovi, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và TA người đi làm
6. Cô Glen, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và TA thương mại
7. Cô Abigail, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm
8. Cô Sol, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm luyện IELTS, dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
9. Cô Ann, GV Phil 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
10. Cô Joann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh người đi làm và tiếng Anh thương mại
11. Cô Leilanie, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA thương mại
12. Thầy Jess, GV Phil trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và người đi làm, tiếng Anh thương mại
13. Cô Shiela, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
14. Cô Alma, GV Phil trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh người đi làm
15. Cô Jenny Nguyen, GVVN trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy ngữ pháp, tiếng Anh trẻ em và người đi làm