DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 7

1. Thầy Simon, GV Anh trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện IELTS
2.Thầy Nick, GV Nam Mỹ trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA giao tiếp và luyện thi IELTS
3. Thầy John, GV Anh trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp, TA trẻ em và luyện thi IELTS
4. Cô Sofija, GV Anh có trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi IELTS
5. Thầy Milan, GV châu Âu 12 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
7. Thầy Sinisa, GV châu Âu trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA thương mại và luyện thi IELTS
8. Cô Ann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
9. Cô Marie, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
10. Cô May, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
11. Cô Carlyn, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA giao tiếp và luyện thi Ielts
12. Cô Daisy, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp, luyện thi IELTS
13. Cô Grace, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
14. Cô Gen, GV Phil trên 10 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
15. Cô Karen, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi IELTS