DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 7

1. Thầy Simon, GV Anh chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm, TA thương mại và luyện thi IELTS
2. Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh thương mại
3. Cô Sofija, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA giao tiếp và luyện IELTS
4. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
5. Cô Rovi, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và TA người đi làm
6. Cô Joann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh người đi làm và tiếng Anh thương mại
7. Cô Abigail, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm
8. Cô Sol, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm luyện IELTS, dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
9. Cô Ann, GV Phil 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
10. Cô Glen, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và TA thương mại