DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 8

1. Thầy Simon, GV Anh chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
2. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
4. Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và TA thương mại
5. Cô Sofija, GV Anh chuyên dạy TA trẻ em, tiếng Anh người đi làm và luyện IELTS
6. Cô Cica, GV châu Âu chuyên dạy tiếng Anh thương mại và tiếng Anh trẻ em
7. Cô Phúc, GV VN trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm
8. Cô Ann, GV Phil 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
9. Cô Leilanie, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA thương mại
10. Cô Zoe, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và người đi làm
11. Cô Hya, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm, luyện thi IELTS
12. Cô Rovi, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và TA người đi làm
13. Cô Finny, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh thương mại, TA trẻ em và luyện IELTS
14. Cô Joann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh người đi làm và tiếng Anh thương mại
15. Cô Abigail, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm