DANH SÁCH GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 8

Cuối tháng rồi, hãy cùng Skype English điểm lại danh sách những giáo viên xuất sắc nhất cho lớp học tiếng Anh Online 1 thầy kèm 1 qua Skype tại Skype English nhé.

1. Thầy Simon, GV Anh trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện IELTS
2.Thầy Rade, GV châu Âu trên 20 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA giao tiếp và luyện thi IELTS
3. Thầy John, GV Anh trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp, TA trẻ em và luyện thi IELTS
4. Thầy Nich, GV châu Âu trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA giao tiếp, TA trẻ em và luyện thi IELTS
5. Cô Sofija, GV Anh có trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi IELTS
6. Thầy Milan, GV châu Âu 12 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
7. Cô Jaileen, GV Phil trên 10 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
8. Cô Karen, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi IELTS
9. Cô Marie, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
10. Cô May, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
11. Cô Carlyn, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA giao tiếp và luyện thi Ielts
12. Cô Daisy, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp, luyện thi IELTS
13. Cô Grace, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
14. Cô Gen, GV Phil trên 10 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
15. Cô Ann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm