DANH SÁCH 15 GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 8

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện IELTS, ngữ âm, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Robert, GV Anh chuyên tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh người đi làm
4. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
5. Cô Sarah, GV Anh chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh người đi làm
6. Cô Cica, GV châu Âu chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh thương mại
7. Thầy Jordan, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh người đi làm
8. Cô Angelica, GV Phil trên 25 năm kinh nghiệm luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
9. Cô Alma, GV Phil trên 15 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
10. Cô Patricia, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm, luyện thi IELTS
11. Cô Sheila, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
12. Cô Joyce, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm, luyện thi IELTS
13. Cô Bernice, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
14. Cô Stephanie, GV Phil trên 13 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh thương mại
15. Cô Maiden, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm