DANH SÁCH 10 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 1

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
mại và TA giao tiếp
3. Cô Alma, GV Phil trên 15 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
4. Cô Sheryl, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
5. Cô Rich, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA thương mại
6. Cô Shiela, GV Phil chuyên luyện thi IELTS và TA trẻ em
7. Cô Maiden, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
8. Cô Sheila, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và TA người đi làm
9. Cô Madel, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh thương mại và TA trẻ em
10. Cô Angelica, GV Phil trên 25 năm kinh nghiệm dạy IELTS, TA trẻ em và người đi làm