DS 15 GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 5

1. Thầy Allen, GV Mỹ chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện IELTS, ngữ âm, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
3. Thầy Al, GV Canada chuyên luyện IELTS và tiếng Anh người đi làm
4. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
5. Thầy Sinisa, GV châu Âu chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh thương mại
6. Cô Cica, GV châu Âu chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh thương mại
7. Thầy Jayson, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh người đi làm
8. Cô Angelica, GV Phil trên 25 năm kinh nghiệm luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
9. Cô Alma, GV Phil trên 15 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
10. Cô Joann, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
11. Cô Sheila, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
12. Cô Joyce, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
13. Cô Bernice, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
14. Cô Melchie, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
15. Cô Jenny, GV Phil chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm