Đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English

Simon

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Abigail

Trên 16 năm kinh nghiệm giảng dạy

Paul

Trên 40 năm kinh nghiệm giảng dạy

Rade Bjelan

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nhật Minh

8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Milan

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sofija

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Alexa

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sinisa

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nick

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Cica

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Daphnie

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy