Hotline 1: 0984 837 345
Hotline 2: 0986 523 336

Hỗ trợ trực tuyến

Phương Ngân

0984.837.345

Ngọc Hà

0986.523.336

Thanh Huyền

0985.793.669

Kim Huệ

0969.880.267

Học phí

Chỉ từ 90k/ 30 phút; 123k/ 45 phút; 146k/ 60 phút.

Cam kết hoàn lại 100% học phí nếu học không hiệu quả.

 

Khoá học 10 buổi

GV Philippines, Nam Phi GV Châu Âu GV Bản Ngữ
30 phút * 10 buổi 1.100.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ 2.150.000 VNĐ
45 phút * 10 buổi 1.650.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ 3.250.000 VNĐ
60 phút * 10 buổi 1.950.000 VNĐ 2.850.000 VNĐ 3.850.000 VNĐ

 

Khoá học 15 buổi

GV Philippines, Nam Phi GV Châu Âu GV Bản Ngữ
30 phút * 15 buổi 1.650.000 VNĐ 2.925.000 VNĐ 3.225.000 VNĐ
45 phút * 15 buổi 2.475.000 VNĐ 3.675.000 VNĐ 4.875.000 VNĐ
60 phút * 15 buổi 2.925.000 VNĐ 4.275.000 VNĐ 5.775.000 VNĐ

 

Khoá học 30 buổi

GV Philippines, Nam Phi GV Châu Âu GV Bản Ngữ
30 phút * 30 buổi 3.300.000 VNĐ 5.850.000 VNĐ 6.450.000 VNĐ
45 phút * 30 buổi 4.950.000 VNĐ 7.350.000 VNĐ 9.760.000 VNĐ
60 phút * 30 buổi 5.850.000 VNĐ 8.550.000 VNĐ 11.550.000 VNĐ

 

* Chú ý:

  • – Bảng học phí trên áp dụng cho khoá học chuẩn 30 buổi; mô hình học 1 thầy kèm 1 trò. Áp dụng giảm sâu với các khoá học 60 buổi học GV Philippines, châu Âu và Bản Ngữ.
  • – Không áp dụng học thử đối với GV Châu Âu và Bản Ngữ.
  • – Cộng 10% tổng học phí với các khóa học luyện thi IELTS, TOIEC, TOEFL, SAT, GAMSAT.