• Th6 21, 2015
  • admin

Nguyễn Văn Phú – Kỹ sư 1 công ty Nhật Bản

Mình đã học tiếng Anh dưới rất nhiều hình thức và cũng đã học ở nhiều trung tâm khác nhau. Nhưng sau 3 khoá học tại SkypeEnglish, giờ thì mình hoàn toàn tự tin về khả năng giao tiếp vì kỹ năng nghe, nói của mình đã tiến bộ lên đáng kể.