Tìm hiểu hệ thống quản lý học viên của Skype English

Có nhiều học viên lần đầu liên hệ học tiếng Anh online qua Skype với chúng tôi sẽ thắc mắc về hệ thống này. Bài viết hôm nay Skype English xin trả lời các câu hỏi liên quan đến hệ thống quản lý học viên của Skype English.

1. Tại sao tôi phải cung cấp địa chỉ email cho trung tâm? Email của tôi có nguy cơ gì không và có bị mất thông tin không?

Năm 2018, khi số lượng học viên và giáo viên ngày một lớn mạnh, để hỗ trợ công việc quản lý giáo viên và học viên hiệu quả, Skype English xây dựng hệ thống quản lý học viên và giáo viên tại địa chỉ: http://id.skypeenglish.org/.

Mỗi học viên để đăng nhập vào hệ thống trên đều cần có địa chỉ email để tạo tài khoản. Email đó sẽ nhận được mật khẩu tự động để đăng nhập vào hệ thống trong đó:

User name là email người học

Password là dãy ký tự được gửi vào email của học viên

Học viên có thể đổi mật khẩu và thông tin sau khi đăng nhập vào hệ thống.

Nhập email đã đăng ký

Học viên cung cấp địa chỉ email chính xác thì sẽ nhận được email từ hệ thống của Skype English báo về liên quan đến các lớp học.

Skype English không cung cấp email cũng như thông tin học viên cho bên thứ 3. Email sẽ chỉ là một trong các kênh nhận thông tin về buổi học và các thông báo quan trọng từ trung tâm.

2. Tôi không tìm được email đầu tiên, không đăng nhập được vào hệ thống thì phải làm sao?

Nếu học viên không tìm được email có mật khẩu, hãy vào link: http://id.skypeenglish.org/ , sau đó chọn ‘forgot your password’ để nhập email đã cung cấp, hệ thống của Skype English sẽ gửi mật khẩu tự động lại cho học viên theo email đã đăng ký.

Nếu học viên đổi email thì báo cho tư vấn viên để được tạo lại tài khoản mới trên hệ thống.

3. Những thông tin nào tôi được xem từ hệ thống?

Học viên khi vào được hệ thống, có thể xem được ngày đầu tiên học viên học tại Skype English, các ngày diễn ra buổi học, số buổi đã học, số buổi còn lại, nhận xét của giáo viên. Nếu học viên đối chiếu thông tin mà thấy có nhầm lẫn, có thể yêu cầu trung tâm kiểm tra chéo với giáo viên để làm rõ.

Thông tin về học viên và khoá học

Hệ thống quản lý này vừa giúp học viên theo dõi được quá trình học, vừa giúp trung tâm quản lý việc dạy và học của giáo viên và học viên một cách chặt chẽ.

Skype English luôn cố gắng hết sức để tối ưu hệ thống, hỗ trợ việc dạy và học cũng như kết nối giữa trung tâm, giáo viên và học viên.